Specializace povolání
Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: hutní zpracování kovů
Alternativní názvy: Lisař-seřizovač, Lisař strojní
Nadřízené povolání: Lisař hutního provozu
Platové rozmezí
18 328 Kč - 40 288 Kč

Charakteristika

Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách obsluhuje lisovací linku pro tváření plechů ze svitků, případně samostatných nástřihů.

Pracovní činnosti

 • Sestavení tvářecích nástrojů jejich montáž na linku včetně ověření jejich ustavení.
 • Ustavení svitku a zavedení pásu do linky.
 • Vylisování zkušebních kusů a konečné seřízení.
 • Obsluha lisovací linky.
 • Kontrola chodu strojů.
 • Kontrola stavu tvářecích nástrojů.
 • Kontrola kvality výlisků.
 • Ošetřování a běžná údržba lisovací linky.
 • Vedení příslušných záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny a hlukem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů a střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru automatizace ve strojírenství, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru obsluha strojů a zařízení.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství
software pro konstrukci 3D modelů modelových zařízení
technologie lisování kovů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování
Obsluha postupového lisu
Obsluha transferového lisu
Obsluha tandemové linky
Ošetření a běžná údržba zařízení lisovny
Orientace v normách, výkresové dokumentaci a dalších technických podkladech
Orientace v základních metodách měření

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.

více informací