Specializace povolání
Manipulant poštovní přepravy

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Pomocník
Nadřízené povolání: Manipulant poštovního provozu
Platové rozmezí
11 277 Kč - 20 150 Kč

Charakteristika

Manipulant poštovní přepravy zabezpečuje jednoduché činnosti vykonávané v přepravním centru.

Pracovní činnosti

  • Nakládka a vykládka zásilek.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži trupu a páteře s převahou statické práce. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné dovednosti.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
  • Nemoci cév a nervů horních končetin.
  • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
  • Poruchy vidění.
  • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.

více informací