Specializace povolání
Mechanizátor pro pěstební činnost

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Mechanizátor pěstebních mechanizmů, Traktorista v pěstební činnosti
Nadřízené povolání: Pěstební mechanizátor
Odborný směr:
Platové rozmezí
16 875 Kč - 27 251 Kč

Charakteristika

Mechanizátor pro pěstební činnost zabezpečuje v lesním hospodářství jednotlivé pracovní operace při přípravě půdy, obnově lesa, péči o lesní kultury a ve výchově lesních porostů prostřednictvím mechanizačních prostředků.

Pracovní činnosti

 • Rozvoz materiálu pro pěstební práce traktorem, jeho nakládka a vykládka.
 • Mechanizovaná příprava půdy pro přirozenou obnovu, především pomocí půdních fréz nesených traktorem.
 • Shrnování klestu shrnovači nesenými traktorem nebo speciálním pracovním strojem.
 • Drcení a rozmetání klestu.
 • Frézování pařezů.
 • Zalesňování sazenic zalesňovacími stroji.
 • Ochrana lesních kultur pomocí mechanických postřikovačů včetně přípravy postřiků.
 • Mechanická ochrana lesních kultur – ožínání křovinořezy a motorovými ožínači.
 • Prořezávky, prostřihávky, výseky plevelných a nežádoucích dřevin, zpřístupnění porostů a další pěstební práce jednomužnou motorovou pilou nebo křovinořezem.
 • Mechanizované práce v ochraně lesa proti zvěři a hmyzím a ostatním škůdcům.
 • Mechanizované odkorňování pokácených kmenů.
 • Kopání a udržování protipožárních pásů pomocí závěsného nářadí na traktoru.
 • Asanace erozních rýh.
 • Mechanizované práce při údržbě lesních cest a svážnic.
 • Prohrnování a posyp lesních cest traktorem.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
lesnictví
ochrana mladých porostů a lesa proti zvěři, buření a lesním škůdcům
technologie oprav a seřizování zemědělských a lesnických strojů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Práce s traktory a ostatní mechanizací využívanou ve výrobě sazenic, v pěstební činnosti a ochraně lesa
Ochrana kultur proti buřeni s využitím malé mechanizace
Výroba, údržba, opravy a výměna sítě svodnic v cestní síti
Ošetřování a údržba lesnického nářadí, strojů a zařízení
Provádění prostřihávek a prořezávek v nárostech a mladých porostech, vyřezávání nehroubí, rozčleňování porostů
Výroba a stavba oplocenek, mysliveckých a účelových zařízení v lese

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.

více informací