Specializace povolání
Mechanizátor pro soustřeďování dříví

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Obsluha mechanizačních prostředků pro soustřeďování dříví
Nadřízené povolání: Těžební mechanizátor
Odborný směr:
Platové rozmezí
16 875 Kč - 27 251 Kč

Charakteristika

Mechanizátor pro soustřeďování dříví obsluhuje speciální lesnické traktory a vyvážecí soupravy určené k manipulaci se dřívím.

Pracovní činnosti

 • Obsluha univerzálních a speciálních lesnických traktorů včetně vyvážecích souprav.
 • Sestavení nákladu – připevnění úvazků na dříví a připnutí k lanu.
 • Ovládání lanového navijáku při soustřeďování dříví.
 • Nakládání a vykládání dříví hydraulickou rukou u vyvážecích souprav.
 • Shrnování klestu shrnovačem klestu nebo rampovačem.
 • Příprava půdy a práce ve školkách pomocí adaptérů připevněných na traktor.
 • Doprava materiálů na určená místa v lesních porostech (stromky, pletivo, nátěry, postřiky….).
 • Vyhrnování sněhu na lesních odvozních cestách.
 • Povýrobní úprava pracoviště vyrovnáním kolejí vzniklých pojezdem traktorů nebo vyvážecích souprav.
 • Stahování zavěšených stromů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži rizikem úrazu. Také je vystaven zátěži chladem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
principy obsluhy lesních strojů
sortimentace dříví

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Řízení a obsluha traktorů včetně soustřeďovacích a vyvážecích traktorů v pěstební a těžební činnosti
Obsluha hydraulické ruky na vyvážecí soupravě
Běžné opravy a údržba přibližovacího prostředku
Dodržování a uplatňování zásad BOZP a ochrany zdraví při přibližování dříví

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací