Specializace povolání
Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Mechanizátor pro práci v lesních školkách, Mechanizátor školkař
Nadřízené povolání: Pěstební mechanizátor
Odborný směr:
Platové rozmezí
16 875 Kč - 27 251 Kč

Charakteristika

Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách organizuje a vykonává činnosti spojené s přípravou půdy v lesních školkách, jejím obděláváním a úpravou mechanických, fyzikálních a chemických vlastností, setím, školkováním, péčí o semenáčky a sazenice, obalováním, zavlažováním a jejich vyzvedáváním a expedicí.

Pracovní činnosti

  • Organizace prací v lesních školkách s pomocí mechanizačních prostředků a strojů, údržba a oprava těchto strojů.
  • Příprava půdy pro školkování a síje a úprava jejich vlastností.
  • Síje, školkování, hnojení, pletí, podřezávání, vyzvedávání sadebního materiálu.
  • Zavlažování sadebního materiálu.
  • Výroba obalovaného sadebního materiálu.
  • Expedice a rozvoz sadebního materiálu.
  • Vedení evidence rozsahu vykonaných činností.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce a střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru zemědělská a lesnická technika.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
stroje, zařízení a technologie v rostlinné výrobě
výživa a hnojení
semenářství a školkařství
rostlinolékařství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Výroba a ochrana sadebního materiálu v lesní školce
Mechanizované zpracování půdy, hnojení a příprava záhonů v lesních školkách
Práce s traktory a ostatní mechanizací využívanou ve výrobě sazenic, v pěstební činnosti a ochraně lesa
Výroba obalované sadby
Zavlažování lesních školek

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací