Specializace povolání
Metodik výcviku

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Nadřízené povolání: Samostatný strážník obecní policie

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Metodik výcviku zajišťuje z pozice zástupce velitele souhrnné práce samosprávy statutárního města v oblasti metodiky provádění výcviku a služební přípravy strážníků obecní policie.

Pracovní činnosti

  • Plánování a metodické usměrňování výcviku strážníků.
  • Určování pravidel a norem k provádění přezkušování strážníků.
  • Vedení výcviku strážníků a provádění hodnocení výsledků.
  • Organizování přípravy specialistů.
  • Vedení služebních záznamů a dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru bezpečnostně právní činnost a bakalářský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program a vyšší odborné vzdělání.

více informací

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pořádková činnost policie
metody a postupy pátrání a vyšetřování, práce s informacemi
řízení osobních automobilů (řidičský průkaz sk. B)
držení, nošení a používání střelných zbraní

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání metodických pokynů a směrnic k provádění výcviku a výuky strážníků čekatelů, strážníků a specialistů a k jejich pravidelnému přezkušování
Hodnocení výsledků výcviku strážníků čekatelů, strážníků a specialistů
Vedení plánovací dokumentace a záznamů z provádění výcviku a přípravy strážníků čekatelů, strážníků a specialistů a výsledků jejich přezkušování
Vedení služebních záznamů a dokumentace
Organizování, koordinace a vedení výcviku strážníků čekatelů, strážníků a specialistů
Plánování a metodické usměrňování výcviku strážníků
Určování pravidel a norem k provádění přezkušování strážníků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Poruchy vidění.
  • Závrať jakékoliv etiologie.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.

více informací