Specializace povolání
Místní zástupce cestovní agentury

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: cestovní ruch
Alternativní názvy: Průvodce cestovní kanceláře
Nadřízené povolání: Pracovník cestovní agentury
Příbuzné specializace: Prodejce cestovní agentury
Platové rozmezí
13 437 Kč - 23 480 Kč

Charakteristika

Místní zástupce cestovní agentury poskytuje cestujícím klientům praktickou pomoc, vyřizuje administrativní záležitosti, zabezpečuje informační servis a animační aktivity pro klienty.

Pracovní činnosti

  • Poskytování klientského servisu zahrnujícího informační, poradenské a organizační služby v místě destinace.
  • Prodej a organizační zajištění fakultativních výletů, průvodcovských služeb, případně dalších služeb pořádaných cestovní agenturou.
  • Zajištění asistence a pomoci při řešení krizových situací klientů.
  • Vedení pracovní agendy delegáta cestovní agentury.
  • Zabezpečení a organizace sportovních a společenských aktivit a organizace zábavy pro děti i dospělé.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru cestovní ruch. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
druhy, formy cestovního pojištění, jejich výhody a rizika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Poskytování klientského servisu - informačních, poradenských a organizačních služeb v místě destinace
Uplatňování profesního jednání a komunikace
Využívání znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k cestovnímu ruchu
Vedení skupiny
Zohledňování osob se speciálními potřebami při výkonu práce v cestovním ruchu
Zabezpečování a organizace sportovních a společenských aktivit a organizace zábavy pro děti i dospělé
Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu
Uplatňování právních a ekonomických aspektů při práci v cestovním ruchu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy vidění.

více informací