Specializace povolání
Mlékař

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků
Alternativní názvy: Pracovník výroby mléčných výrobků, Zpracovatel mléka
Nadřízené povolání: Pracovník výroby mléčných produktů
Příbuzné specializace: Sýrař
Platové rozmezí
14 404 Kč - 29 393 Kč

Charakteristika

Mlékař zpracovává mléko na mlékárenské výrobky, polotovary a případně další potraviny.

Pracovní činnosti

 • Příjem mléka a ostatních surovin.
 • Příjem pomocných látek a obalů.
 • Základní ošetření mléka.
 • Obsluha technologických linek a zařízení.
 • Výrobní a technologická evidence.
 • Kontrola průběhu technologických procesů.
 • Provozní laboratorní analýzy.
 • Skladování a expedice.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mlékař, mlékařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mlékař, mlékařské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie zpracování mléka a výroba mléčných výrobků
zásady BOZP

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování technologií mlékárenských výrob
Obsluha strojů a zařízení pro zpracování mléka na mlékárenské výrobky
Odběr vzorků při zpracování mléka a smyslové posuzování jejich jakosti
Posuzování hodnot kvality surovin a parametrů výrobního procesu při zpracování mléka
Měření základních chemicko-fyzikálních veličin v mlékárenském provozu
Skladování polotovarů, přísad a hotových mléčných výrobků
Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v mlékárenském provozu
Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin v mlékárenské výrobě; bezpečné používání čisticích prostředků a jiných chemikálií

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací