Specializace povolání
Mzdová účetní

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: ekonomika
Alternativní názvy: Mzdový referent, Payroll clerk, Payroll officer, Wages bookkeeper, Pay clerk, Der Lohnabrechner, Payroll accountant
Nadřízené povolání: Účetní
Platové rozmezí
21 552 Kč - 36 193 Kč

Charakteristika

Mzdová účetní provádí činnosti spojené s výpočtem mezd (platů) pro zaměstnance, vede mzdovou evidenci a výkaznictví, provádí odvody příslušným institucím.

Pracovní činnosti

 • Zpracování časových a osobních dat zaměstnanců v mzdových systémech.
 • Vedení mzdové evidence a výkaznictví.
 • Kontrolní činnost podle pokynů a stanovených postupů.
 • Výpočet mzdy zaměstnanců, resp. jednotlivých složek mzdy, náhrad apod.
 • Statistická a rozborová činnost v oblasti plánování a čerpání mezd.
 • Zajištění odměňování různých skupin zaměstnanců podle stanovených pokynů a postupů.
 • Příprava a realizace roční závěrky.
 • Příjem, vyřízení a zúčtování reklamací mezd.
 • Zajištění komunikace s oprávněnými institucemi.
 • Výpočet srážek a odvodů.
 • Zpracování a správa exekucí.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru finančnictví a bankovnictví.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Objevování a orientace v informacích

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
daň z příjmu fyzických osob
mzdové doklady, jejich zpracování a evidence
mzdové účetnictví
personalistika a mzdy (platy), mzdové (platové) předpisy, formy odměňování
výpočty a vyhodnocování mzdových a prémiových ukazatelů
odvody zdravotního a sociálního pojištění

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení mzdové evidence, statistik a výkazů
Vystavování mzdových výměrů a dalších mzdových dokladů
Účtování mezd, zajišťování odvodu zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců
Výpočty mezd na základě interních mzdových a platových předpisů
Provádění mzdových (platových) rozborů a kalkulací
Kontrola mzdové závěrky
Vyplňování formulářů a hlášení pro státní orgány
Provádění dalších zákonných srážek
Ovládání mzdových programů a výpočetní techniky
Sestavení mzdové závěrky
Komunikace s příslušnými úřady v otázkách mezd, pojištění a daní
Výpočet záloh, odvodů, doplatků a ročních zúčtování daně z příjmu fyzických osob

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací