Specializace povolání
Nákladní pokladník železniční dopravy

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Nadřízené povolání: Pracovník železniční dopravy
Odborný směr:
Platové rozmezí
16 777 Kč - 28 945 Kč

Charakteristika

Nákladní pokladník železniční dopravy zajišťuje pokladní činnost a vede nákladní pokladny v železniční dopravě.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání účetně pokladních operací (přejímání, evidování a odvádění veškerých tržeb z přepravy zboží a tržeb vykonávaných za přepravce).
 • Sestavování denních a kontrolních uzávěrek pokladny.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Kontrola dodržování přepravních a tarifních podmínek.
 • Ověřování a kontrola uzavřených přepravních smluv.
 • Výpočet a kontrola přepravného ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě zboží.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů doprava a spoje. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
podmínky přepravy osob a nákladu na železnici
dopravní zeměpis (železniční sítě, elektrizované tratě, úzkorozchodné tratě, přechodové stanice)
výpočty jízdného, tarifů, slev, apod.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení pokladní dokumentace na železnici včetně provádění uzávěrek
Vymáhání částek nezaplacených obchodními partnery a zákazníky
Sjednávání podmínek smluv v oblasti železniční přepravy a uzavírání těchto smluv
Kontrola správnosti plateb, dodržování tarifů a smluvních podmínek
Vypočítávání cen za nákladní přepravu na železnici, penále a pokut podle platných tarifů
Obsluha železniční nákladní pokladny

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

více informací