Specializace povolání
Obchodní zástupce

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Alternativní názvy: Sales representative
Nadřízené povolání: Obchodník
Odborný směr:
Platové rozmezí
19 277 Kč - 28 987 Kč

Charakteristika

Obchodní zástupce zajišťuje obchodní činnosti firmy. Komplexně zajišťuje odborné práce v nákupu a odbytu výrobků, zboží nebo služeb podle potřeb firmy, obchodních závazků nebo požadavků odběratelů.

Pracovní činnosti

 • Nakupování a prodej zboží.
 • Analýza a segmentace trhu.
 • Provádění marketingového průzkumu.
 • Podpora prodeje.
 • Vedení lidí a pracovních týmů.
 • Styk se zákazníky a péče o zákazníka.
 • Vedení evidence a obchodní dokumentace.
 • Sestavení kalkulace ceny výrobků a služeb, znalost principů tvorby cen.
 • Poskytování informací o charakteristikách a funkcích zboží a služeb zákazníkům.
 • Poskytování informační zpětné vazby výrobcům.
 • Prezentace zboží zákazníkům.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů obchod a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
marketing obecně
trh, jeho subjekty a chování
reklama, její hlavní zásady
marketing a marketingová komunikace
zbožíznalství obecně
obchodní právo
psychologie prodeje

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Uzavírání obchodních smluv
Obchodní vyjednávání s dodavateli nebo odběrateli
Jednání se zákazníkem
Zpracovávání předběžných i konečných kalkulací nákladů a cen
Projednávání a uzavírání objednávek s obchodními partnery
Projednávání a uzavírání smluv s obchodními partnery
Vyřizování stížností a reklamací
Komunikace při styku s klienty a zákazníky

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.

více informací