Specializace povolání
Obsluha baličky

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba papíru
Nadřízené povolání: Zpracovatel papíru
Platové rozmezí
13 194 Kč - 26 966 Kč

Charakteristika

Obsluha baličky obsluhuje zařízení pro balení nebo jinou úpravu kotoučů papíru pro jejich následnou přepravu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a obsluha zařízení pro balení nebo jinou úpravu kotoučů papíru a jejich označení.
 • Příprava materiálu pro balení, úpravu a označení kotoučů papíru.
 • Řízení činností při najíždění, odstavování nebo poruše obsluhovaného zařízení.
 • Kontrola provozu a stavu obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Čištění obsluhovaného zařízení a úklid provozních prostor.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství, střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru automatizace ve strojírenství, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru automatizace ve strojírenství, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenská výroba, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení, střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru servis a opravy strojů a zařízení, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru servis a opravy strojů a zařízení, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru obsluha strojů a zařízení, střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba, střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba, střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství, střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství, střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce, střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru elektrotechnika, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika, střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru průmyslová chemie, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru průmyslová chemie, střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru polygrafie a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru polygrafie.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha dopravních, balicích, třídicích a počítacích linek ve výrobě a zpracování papíru.
Evidence, balení a expedice v daném úseku papírenské výroby

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

více informací