Specializace povolání
Obsluha fitness centra

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Obsluha fitnesscentra
Nadřízené povolání: Obsluha wellness centra
Platové rozmezí
11 461 Kč - 20 914 Kč

Charakteristika

Obsluha fitness centra zajišťuje provoz fitness centra, obsluhuje posilovací stroje, nakupuje, skladuje, eviduje, prodává a likviduje doplňky stravy.

Pracovní činnosti

  • Organizace a řízení provozu fitness centra.
  • Údržba posilovacích strojů.
  • Obsluha posilovacích strojů.
  • Poskytování poradenství o způsobu cvičení na různých druzích posilovacích strojů.
  • Poskytování poradenství v oblasti doplňků stravy.
  • Kontrola dodržování BOZP a PO u klientů fitness centra.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
první pomoc
zdravý životní styl
služby fitness a zdravého životního stylu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků fitness centra
Poskytování první pomoci
Nákup, skladování, evidence, prodej a likvidace doplňků stravy
Vedení provozního deníku vč. záznamů o úrazech a péče o stav lékárničky
Provádění úklidu provozu podle dezinfekčního řádu
Obsluha posilovacích strojů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Duševní poruchy.

více informací