Specializace povolání
Obsluha lisovacího zařízení ovoce

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba mouky a pečiva
Alternativní názvy: Obsluha technologického zařízení, Biochemik výroby ovocných šťáv
Nadřízené povolání: Konzervář
Platové rozmezí
14 404 Kč - 29 393 Kč

Charakteristika

Obsluha lisovacího zařízení ovoce provádí lisování ovoce pro výrobu ovocných šťáv a ovocných koncentrátů.

Pracovní činnosti

 • Nastavení časového intervalu nutného k průběhu pektolýzy ovocné drtě.
 • Načerpání ovocné drtě do lisu.
 • Obsluha lisovacího zařízení při vlastním technologickém procesu - předlisování, vlastní lisování, odčerpávání lisované šťávy, extrakce ovocné drtě, vysypání ovocných výlisků.
 • Odběr vzorků vylisované šťávy.
 • Evidence počtu lisovacích cyklů.
 • Kontrola stavu filtračních hadic.
 • Příprava chemických roztoků určených k sanitaci lisovacího zařízení.
 • Dodržování sanitačních předpisů a dodržování hygienických postupů při lisování ovoce.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru konzervář, konzervárenské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru konzervář, konzervárenské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
konzervárenská technologie
potravinářská chemie
zásady BOZP
analýza krmiv
hygiena potravin
technologie výroby ovocných šťáv

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Nastavení dopravních cest ovocné drtě a ovocné šťávy
Obsluha lisovacího zařízení ovoce
Stanovení časových lhůt a teplotních poměrů při pektolýze ovocné drtě
Průběžná sanitace a údržba lisovacího zařízení ovoce
Vedení provozní evidence při lisování ovoce
Provádění hygienicko-sanitačních činností při výrobě ovocné šťávy, dodržování sanitačních postupů
Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin v konzervárenském průmyslu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací