Specializace povolání
Obsluha mlýnských strojů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba mouky a pečiva
Alternativní názvy: Pomocník mlynáře, Obsluha mlynářských strojů
Nadřízené povolání: Mlynář
Platové rozmezí
14 404 Kč - 29 393 Kč

Charakteristika

Obsluha mlýnských strojů pracuje pod vedením mlynáře. Provádí pomocné práce při ovládání, kontrole a seřizování strojů a linek na potravinářské čištění obilí před mlýnským zpracováním, na mletí a na míchání mlýnských výrobků. Zapíná i vypíná stroje, spolupracuje při drobných opravách strojů a zařízení a provádí hygienickou údržbu prostředí mlýna i vnitřní čištění strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Pomocné práce při ovládání, kontrole a seřizování strojů a linek na potravinářské čištění obilí před mlýnským zpracováním, při mlýnském zpracování a v průběhu míchání mlýnských výrobků.
 • Monitorování funkce strojů a zařízení a kontrola parametrů výrobních procesů.
 • Odebírání vzorků ke kontrole kvality a jejich smyslové posuzování (zejména z hlediska přítomnosti škůdců a zjevných vad).
 • Měření na přístrojích, které nevyžadují žádné specifické laboratorní dovednosti - vlhkoměry, NIR analyzátory.
 • Drobné opravy strojů a zařízení – mazání, rozebírání a zpětná montáž při vnitřním čištění, spolupráce při opravách, které provádí specialista.
 • Výměny sít u strojů, výměny mlecích válců a dalších pracovních prvků.
 • Čištění strojů a zařízení.
 • Úklid mlýna suchou cestou, zametání a vysávání.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny, prachem a invazivními alergeny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mlynář, mlynářské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha a monitorování mlýnské výroby, technologických zařízení a kontrola parametrů výrobního procesu
Odběr vzorků při zpracování mlýnských výrobků a smyslové posuzování jejich kvality
Provádění kontroly vlhkosti a zdravotní nezávadnosti mlýnských výrobků
Provádění běžné údržby a drobných oprav mlýnských strojů a zařízení v mlýnech
Zabezpečování ovládacích opatření v systému řízení kvality a bezpečnosti potravin a krmiv na kritických a kontrolních bodech v mlýnech
Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v mlýnském provozu
Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin v mlýnském provozu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací