Specializace povolání
Obsluha mobilních štěpkovacích strojů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Obsluha štěpkovače, Řidič štěpkovače
Nadřízené povolání: Těžební mechanizátor
Odborný směr:
Platové rozmezí
16 875 Kč - 27 251 Kč

Charakteristika

Obsluha mobilních štěpkovacích strojů seřizuje a obsluhuje specializovaný pracovní stroj při výrobě štěpky.

Pracovní činnosti

 • Řízení a obsluha štěpkovacího stroje.
 • Vkládání materiálu hydraulickou rukou do štěpkovače.
 • Ovládání štěpkovacího mechanismu.
 • Kontrola a usměrňování výstupu štěpky ze stroje.
 • Kontrola jakosti vkládaného i vyrobeného materiálu.
 • Vedení běžných záznamů o provozu pracovního stroje.
 • Údržba a běžné opravy pracovního stroje.
 • Dodržování pracovního rozvrhu a BOZP.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha hydraulické ruky štěpkovacího stroje
Seřizování a údržba štěpkovací soupravy
Výroba štěpky
Dodržování a uplatňování zásad BOZP a ochrany zdraví při štěpkování

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.

více informací