Specializace povolání
Obsluha pálicích pecí

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba a dekorace keramiky
Alternativní názvy: Palič
Nadřízené povolání: Keramik
Platové rozmezí
18 946 Kč - 36 201 Kč

Charakteristika

Obsluha pálicích pecí provádí výpal výrobků z keramiky.

Pracovní činnosti

  • Vypalování výrobků v pecích.
  • Seřizování a ošetřování pecí a sušáren.
  • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži teplem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru keramik, keramické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru keramik, keramické práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
druhy keramiky a jejich vlastnosti
technologie výroby a zpracování keramiky
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování keramiky

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Volba postupu práce a technologických podmínek při výpalu
Obsluha zařízení pro sušení a vypal keramických výrobků, zažíhání dekoru, ložení výrobků do pecí
Posuzování kvality keramických výrobků, evidence výrobků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.

více informací