Specializace povolání
Obsluha sauny pro děti a dospělé

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Saunař, Sauna attendance, Saunameister
Nadřízené povolání: Obsluha wellness centra
Platové rozmezí
11 461 Kč - 20 914 Kč

Charakteristika

Obsluha sauny pro děti a dospělé zajišťuje provoz sauny, parní kabiny, infrakabiny a podobných zařízení s tepelnou zátěží na organismus, a to v prostorách veřejných saun, v aquaparcích, krytých bazénech, pensionech, hotelech, lázeňských zařízení, wellness provozech či ve školách a mateřských školách.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu sauny, parní kabiny, infrakabiny a podobných zařízení s tepelnou zátěží na organismus.
 • Zajišťování správného postupu saunování a následného ochlazení.
 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků při saunování, dodržování hygienických předpisů.
 • Poskytování první pomoci a předlékařské první pomoci.
 • Úklid saunového provozu dle schváleného dezinfekčního řádu.
 • Vedení provozního deníku a zajišťování pravidelných revizí dle předpisů.
 • Zajištění pitného režimu a odpočinku prodospělé návštěvníky.
 • Zapínání a vypínání topidla dle jeho charakteristik a specifických požadavků pro saunování dětí nebo dospělých.
 • Dávkování vonných esencí.
 • Kontrola jakosti vody v ochlazovacím bazénku.
 • Provádění saunových ceremoniálů.
 • Vyhodnocení ekonomiky provozu.
 • Organizace skupinového saunování dětí dle věkových skupin.
 • Zajišťování pitného režimu a odpočinku dětí v saunovém provozu předškolního zařízení.
 • Doplňování lékárničky.
 • Osvěta saunování dětí pro děti a dospělé (marketing).

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru rehabilitace. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
anatomie
první pomoc
zdravý životní styl
hygienické předpisy
fyziologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v předpisech pro provoz sauny
Ovládání topidla a strojního zařízení sauny
Dodržování stavebních a technických požadavků na provoz sauny
Zajišťování provozu sauny
Dodržování hygieny provozu sauny
Aplikování zásad zdravého saunování včetně předlékařské první pomoci
Zajišťování ekonomického provozu veřejné sauny

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací