Specializace povolání
Obsluha sauny pro předškolní a školní zařízení

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Nadřízené povolání: Obsluha wellness centra
Platové rozmezí
11 461 Kč - 20 914 Kč

Charakteristika

Obsluha sauny pro předškolní a školní zařízení zajišťuje provoz sauny, parní kabiny, infrakabiny a podobných zařízení s tepelnou zátěží na organismus, která jsou určená výhradně pro návštěvu dětí.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu sauny a podobných zařízení s tepelnou zátěží na organismus pro předškolní děti.
 • Zajišťování správného postupu saunování a následného ochlazení se specifikací na děti.
 • Organizace skupinového saunování dle věkových skupin.
 • Zapínání a vypínání topidla dle jeho charakteristik a specifických požadavků saunování dětí.
 • Kontrola jakosti vody v ochlazovacím bazénku.
 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při saunování.
 • Zajišťování pitného režimu a odpočinku dětí v saunovém provozu předškolního zařízení.
 • Poskytování první pomoci a předlékařské první pomoci.
 • Zajišťování bezpečnosti a pořádku v saunovém provozu.
 • Manipulace s čistým a špinavým prádlem dle hygienických požadavků.
 • Provádění úklidu saunového provozu dle schváleného dezinfekčního režimu.
 • Osvěta saunování dětí pro děti a rodiče.
 • Vedení provozního deníku a zajišťování pravidelných revizí dle předpisů.
 • Doplňování lékárničky.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
anatomie
první pomoc
zdravý životní styl
hygienické předpisy
fyziologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění úklidu dle dezinfekčního řádu
Používání chemických desinfekčních prostředků
Manipulace s čistým a špinavým prádlem
Dávkování bazénové chemie
Poskytování první pomoci dítěti/dětem
Provoz saun a obsluha regulace saunového topidla s ohledem na věk a specifické potřeby dětí
Aplikace zásad skupinového saunování dle věkových skupin

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací