Specializace povolání
Obsluha solária

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Solarium operator, Solarium attendance
Nadřízené povolání: Obsluha wellness centra
Platové rozmezí
11 461 Kč - 20 914 Kč

Charakteristika

Obsluha solária zajišťuje provoz solárního studia nebo samostatného horizontálního či vertikálního solária nebo solární louky.

Pracovní činnosti

 • Dozor nad návštěvníky solária v souladu s provozním řádem a zásadami správného opalování.
 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví uživatele solária.
 • Manipulace se solárními trubicemi dle předpisů.
 • Výměna solárních trubic.
 • Desinfekce solárií.
 • Poskytování první pomoci a předlékařské první pomoci.
 • Provádění úklidu provozu podle dezinfekčního řádu.
 • Zajištění pitného režimu pro návštěvníky.
 • Zapínání a vypínání solárií vč.dodržování termínu revize elektrických zařízení.
 • Komunikace se zákazníkem, objednávání, rezervace termínů.
 • Poradenství v oblasti správného opalování ve vtahu k fototypům, délce slunění apod.
 • Prodej přípravků pro opalování v soláriu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
anatomie
první pomoc
zdravý životní styl
dermatologie
fyziologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha solária
Provádění úklidu dle dezinfekčního řádu
Výměna solárních trubic
Používání chemických desinfekčních prostředků
Provozování solária

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.

více informací