Specializace povolání
Obsluha stavebních strojů obaloven živičných směsí

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Strojník obaloven živičných směsí
Nadřízené povolání: Strojník obsluhy stavebních strojů

Charakteristika

Obsluha stavebních strojů obaloven živičných směsí řídí, seřizuje a provádí kontrolu chodu zařízení na obalovně živičných směsí.

Pracovní činnosti

 • Příprava výroby živičných směsí podle dané technologie.
 • Obsluha automatických a poloautomatických strojů a linek ve výrobě stavebních hmot.
 • Seřizování a údržba strojů, zařízení a linek na výrobu stavebních hmot.
 • Posuzování kvality surovin a hodnot parametrů při výrobě stavebních hmot.
 • Kontrola chodu celého zařízení.
 • Vedení technické dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži chemickými látkami.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba stavebních materiálů. Jinou alternativu představuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru stavební materiály a výrobky a střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba stavebních materiálů.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby stavebních hmot, směsí a polotovarů
stavební materiály a jejich vlastnosti
bezpečnost ve stavebnictví
stroje a zařízení pro stavební práce a jejich obsluha - podle konkrétní specializace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v technických podkladech a návodech pro obsluhu obaloven živičných směsí
Obsluha zařízení v úseku živičného hospodářství
Obsluha zařízení v úseku studeného dávkování živičných směsí
Obsluha zařízení v úseku filerového hospodářství (ovládání prvků sila, šnekového dopravníku, filerové věže)
Obsluha zařízení v úseku sila na hotovou směs včetně ovládání skipové dráhy a skipového vozíku
Ovládání sušicích bubnů na obalovně živičných směsí
Čištění, ošetřování a běžná údržba zařízení obalovny živičných směsí
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.

více informací