Specializace povolání
Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební řemesla
Alternativní názvy: Stonemason, Stonecutter
Nadřízené povolání: Kameník
Platové rozmezí
20 540 Kč - 40 846 Kč

Charakteristika

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě zajišťuje obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě.

Pracovní činnosti

  • Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení pro opracování kamene jako jsou pily, brousicí, lešticí a řezací automaty a linky, soustruhy a vrtačky na kámen, kompresory, zařízení pro manipulaci se surovinou, polotovary a výrobky, zvedací zařízení, zařízení na úpravu povrchu tryskáním a plamenem a zařízení pro řezání vodním paprskem.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny, hlukem, vibracemi a prachem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
druhy přírodního kamene
technologie opracování přírodního kamene
technické kreslení ve stavebnictví

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Používání technické dokumentace pro obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení
Znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze strojů a strojních zařízení
Znalost konstrukce a výkonových parametrů strojů a strojních zařízení
Obsluhování a udržování strojů a strojních zařízení
Používaní ručního a mechanizovaného zařízení pro manipulaci se surovinou, polotovary a výrobky
Obsluhování pil při zpracování suroviny na polotovary
Obsluhování velkokotoučových pil
Obsluhování brousicích, lešticích a řezacích automatů a linek včetně profilových
Obsluhování zvedacích zařízení
Obsluhování soustruhů a vrtaček na kámen
Obsluhování kompresorů
Obsluhování zařízení na úpravu povrchu tryskáním a plamenem
Obsluhování zařízení pro řezání vodním paprskem
Používání programově řízených strojů a zařízení, tvorba jednoduchých programů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Poruchy sluchu.
  • Chronické záněty středouší.
  • Tinnitus.
  • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací