Specializace povolání
Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: povrchové dobývání a úprava surovin
Alternativní názvy: Strojník těžebního zařízení na plovoucím stroji, Strojmistr těžebního zařízení na plovoucím stroji
Nadřízené povolání: Obsluha strojů v povrchové těžbě
Platové rozmezí
21 134 Kč - 33 947 Kč

Charakteristika

Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji strojní zařízení při těžbě užitkového nerostu z vody a při čištění říčních koryt.

Pracovní činnosti

 • Řízení a obsluha strojního zařízení.
 • Kontrola technického stavu stroje a zařízení před zahájením provozu.
 • Řízení a obsluha plavidla.
 • Kontrola údajů přístrojů a signalizačních zařízení v průběhu provozu.
 • Běžná údržba strojního zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem a chladem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie práce strojníka báňských zařízení
bezpečnost práce
principy obsluhy malých plavidel

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Řízení a obsluha plovoucích strojů
Řízení a obsluha těžebních strojů pro zvláštní práce
Vedení plavidla

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.

více informací