Specializace povolání
Obuvník pro gumárenskou výrobu

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba obuvi
Alternativní názvy: Obuvník pro výrobu komponentů
Nadřízené povolání: Výrobce obuvi
Platové rozmezí
14 711 Kč - 22 357 Kč

Charakteristika

Obuvník pro gumárenskou výrobu vykonává odborné práce při výrobě obuvi z pryže.

Pracovní činnosti

 • Příprava a úpravy materiálů pro výrobu.
 • Napínání podšívek celopryžové obuvi na bodce kopyta.
 • Vulkanizování pryžové obuvi ve vulkanizačním kotli.
 • Strojní ořezávání přetoků podešví.
 • Vytahování faksinků hladkých i s dezénem na příslušnou sílu.
 • Řízení chodu vstřikovacího stroje na výrobu podešví, podpatků.
 • Lisování pryžotextilní obuvi, montáž včetně vulkanizace.
 • Řízení vulkanizačních procesů.
 • Provádění průběžných a konečných kontrol.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie, střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby gumárenských výrobků
technologie výroby obuvi

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Lisování pryžové obuvi
Obsluha linek pro výrobu pryžové obuvi
Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro sériovou výrobu pryžové obuvi
Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví
Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi
Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů, zařízení a linek pro výrobu pryžové obuvi
Obsluha obuvnických a gumárenských strojů
Příprava gumárenských směsí
Vulkanizace pryžových komponentů a obuvi ve vulkanizačním kotli
Úprava a dokončování pryžové obuvi

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací