Specializace povolání
Obuvník pro sériovou výrobu

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba obuvi
Alternativní názvy: Výrobce obuvi ve spodkové dílně, Švec, Shoemaker
Nadřízené povolání: Výrobce obuvi
Platové rozmezí
14 711 Kč - 22 357 Kč

Charakteristika

Obuvník pro sériovou výrobu vykonává odborné práce ve strojní výrobě obuvi na spodkové dílně, obsluhuje obuvnické stroje a zařízení ve spodkových dílnách.

Pracovní činnosti

 • Práce s technickou dokumentací.
 • Příprava, obsluha, seřízení a údržba strojů a zařízení podle technické dokumentace a daných výrobních předpisů.
 • Příprava a úprava materiálů a komponentů pro výrobu.
 • Příprava a vyztužování svršků.
 • Napínání svršků na kopyta.
 • Drásání napínací záložky.
 • Nakládání, ustředění a připevnění podešví a dalších dílců dle dané technologie.
 • Frézování, broušení a další úpravy okrajů spodkových dílců.
 • Konečná úprava vnější a vnitřní části obuvi.
 • Provádění průběžných a konečných kontrol.
 • Zalisování podešví.
 • Vkládání stélek.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie, střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru kopytář, střední vzdělání s výučním listem v oboru kopytář, střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce ortopedicko-protetických pomůcek, střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce ortopedicko-protetických pomůcek, střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie, střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce a bez požadavku na školní vzdělání.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
materiály v obuvnictví (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek)
technologie výroby obuvi
technologie spodkového zpracování obuvi

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha obuvnických strojů
Napínání svršku obuvi na kopyta
Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení
Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví
Spojování spodkových dílců se svrškem
Úprava vzhledu obuvi
Volba technologie, postupu prací, materiálů, strojů a zařízení pro sériovou výrobu obuvi
Posuzování kvality ušitých svršků a spodkových obuvnických polotovarů a materiálů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací