Specializace povolání
Operátor horkovodních energetických zařízení

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Firer
Nadřízené povolání: Operátor energetických zařízení
Platové rozmezí
15 761 Kč - 27 433 Kč

Charakteristika

Operátor horkovodních energetických zařízení provádí obsluhu výměníkových nebo redukčních stanic a všech druhů horkovodních kotlů na tuhá, kapalná nebo plynná paliva se jmenovitým tepelným výkonem nad 35 MW

Pracovní činnosti

 • Obsluha a řízení vysokotlakových napájecích stanic
 • Obsluha a řízení redukčních a výměníkových stanic
 • Obsluha a řízení kondenzací
 • Obsluha a řízení odsiřovacích zařízení
 • Kontrola údajů měřicích přístrojů
 • Kontrola údajů regulačních přístrojů
 • Vedení technické a provozní dokumentace o provozu zařízení
 • Vedení dokumentace o údržbě a opravách technologického zařízení

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži chemickými látkami. Také je vystaven zátěži pracovní dobou na směny a hlukem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha a kontrola činnosti různých druhů kotlů na tuhá, kapalná a plynná paliva
Obsluha zařízení v jednotlivých úsecích tepelných a vodních elektráren (např. kotlů, turbín, zauhlování, odstruskování apod.)

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací