Specializace povolání
Operátor linky pro výrobu krmných směsí

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: výroba krmiv a krmivářských výrobků
Příbuzné specializace: Operátor linky pro výrobu premixů
Platové rozmezí
16 338 Kč - 29 880 Kč

Charakteristika

Operátor linky pro výrobu krmných směsí vyrábí krmné směsi všech druhů a typů, včetně medikovaných.

Pracovní činnosti

 • Nastavení výrobního procesu na plně automatické nebo poloautomatické výrobní lince.
 • Sledování a kontrola průběhu výrobního procesu.
 • Fyzická kontrola a nastavení jednotlivých strojů v technologické lince – seřízení granulátoru, šrotovací linky, nástřikových zařízení a pytlovací a balicí linky.
 • Nastavení a kontrola přesnosti vážících a dávkovacích systémů.
 • Fyzická kontrola linky pro výrobu medikovaných krmných směsí.
 • Kontrola funkčnosti aspirace.
 • Příjem krmných surovin do zásobníků.
 • Smyslové posouzení krmných surovin.
 • Vyskladňování finálních výrobků do přepravníků.
 • Obsluha zařízení pro skladování, zásobníků a sil.
 • Skladovací a manipulační práce.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, pracovních pomůcek a nářadí.
 • Evidování technických dat o průběhu práce a výsledcích a kvalitě výroby.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie, střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
krmivářství
potravinářské suroviny, jejich skladování
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě
potravinářská chemie
systémy a standardy jakosti a kvality v potravinářství
zásady BOZP
legislativa související s výrobou potravin
hygiena potravin
technologie výroby premixů a medikovaných krmiv

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Nastavení výrobního procesu na plně automatické nebo poloautomatické výrobní lince pro výrobu krmné směsi
Řízení výroby krmných směsí pomocí softwarového programu
Dodržování zásad správné praxe pro výrobu krmných směsí a medikovaných krmiv
Kvalitativní posouzení krmných surovin
Vzorkování volně ložených a pytlovaných krmiv
Orientace v normách, standardech a právních předpisech používaných v oboru krmivářství

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Duševní poruchy.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací