Specializace povolání
Operátor linky pro výrobu premixů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: výroba krmiv a krmivářských výrobků
Platové rozmezí
16 338 Kč - 29 880 Kč

Charakteristika

Operátor linky pro výrobu premixů vyrábí premixy všech druhů a typů, včetně medikovaných.

Pracovní činnosti

 • Nastavení výrobního procesu na plně automatické nebo poloautomatické výrobní lince.
 • Manuální vážení a dávkování doplňkových látek.
 • Obsluha mixéru.
 • Fyzická kontrola a nastavení jednotlivých nástřikových zařízení a pytlovací a balicí linky.
 • Fyzická kontrola správnosti zadaného recepturálního složení pro výrobu premixu.
 • Kontrola funkčnosti aspirace.
 • Příjem krmných surovin a doplňkových látek do zásobníků a kontejnerů.
 • Dodržování opatření pro zabránění vzniku křížové kontaminace.
 • Skladovací, manipulační a hygienicko-sanitační práce.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, pracovních pomůcek a nářadí.
 • Evidování technických dat o průběhu práce a výsledcích a kvalitě výroby.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie, střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
krmivářství
potravinářské suroviny, jejich skladování
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě
potravinářská chemie
systémy a standardy jakosti a kvality v potravinářství
zásady BOZP
legislativa související s výrobou potravin
hygiena potravin
technologie výroby premixů a medikovaných krmiv

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Nastavení výrobního procesu na plně automatické nebo poloautomatické výrobní lince pro premixy
Řízení výroby krmných směsí pomocí softwarového programu
Dodržování zásad správné praxe pro výrobu premixů a medikovaných premixů
Vzorkování doplňkových látek a premixů
Charakterizování chemicko-fyzikálních vlastností používaných doplňkových látek
Orientace v normách, standardech a právních předpisech používaných v oboru krmivářství

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

více informací