Specializace povolání
Operátor pasterační stanice

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků
Alternativní názvy: Pasterant, Obsluha zařízení pro odstředění a pasterizaci mléka
Platové rozmezí
14 404 Kč - 29 393 Kč

Charakteristika

Operátor pasterační stanice obsluhuje zařízení na odstřeďování a pasteraci mléka a připravuje standardizovanou mléčnou surovinu pro další technologické operace při zpracování mléka na mléčné výrobky.

Pracovní činnosti

  • Příprava pasterační stanice na zahájení provozu (kontrola přívodu medií k záhřevu a k chlazení, nastavení cest mléka a smetany, kontrola hladiny oleje v odstředivkách apod.).
  • Spuštění pasterační stanice ve zkušebním provozu na vodu.
  • Řízení provozu pasterační stanice na mléko/smetanu podle výrobních rozpisů.
  • Řízení standardizace tuku.
  • Vedení záznamů o provozu pasterační stanice, zajištění požadavků na dosledovatelnost a údajů o toku suroviny.
  • Udržování čistoty a pořádku na pracovišti pasterační stanice.
  • Organizace čištění a dezinfekce veškerého výrobního zařízení podle nastavených čistících postupů.
  • Čištění potrubních cest na mléko, desinfekce, proplachy vodou.
  • Spolupráce se servisními techniky a s údržbou při poruchách zařízení.
  • Zajištění správného zpracování a uskladnění odstředivkových kalů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technologie mléka. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru potravinářství.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě
technologie zpracování mléka a výroba mléčných výrobků
systémy a standardy jakosti a kvality v potravinářství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Měření základních chemicko-fyzikálních veličin na pasterační stanici v mlékárně
Obsluha strojů a zařízení pro odstřeďování a pasteraci mléka a smetany
Odběr vzorků v průběhu pasterace a při standardizaci mléka a smetany
Posuzování hodnot kvality surovin a parametrů výrobního procesu při základním tepelném ošetření mléka
Tepelné ošetření mléka a smetany
Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v mlékárenském provozu
Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin; bezpečné používání čisticích prostředků a jiných chemikálií

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací