Specializace povolání
Operátor přípravy zákysů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků
Alternativní názvy: Výrobce zákysu / fermentář, Výrobce provozních zákysů
Platové rozmezí
14 404 Kč - 29 393 Kč

Charakteristika

Operátor přípravy zákysů zajišťuje inokulací čistých mlékařských kultur (ČMK) v mléce přípravu provozních zákysových kultur k jejich následnému použití ve výrobě sýrů a tvarohů.

Pracovní činnosti

  • Příjem mléka a ostatních surovin pro propagační stanici.
  • Základní úprava mléka před zaočkováním kultur.
  • Manipulace s koncentráty čistých mlékařských kultur.
  • Obsluha technologického zařízení propagační stanice.
  • Vedení předepsané výrobní a technologické evidence.
  • Kontrola průběhu výroby zákysu.
  • Provozní laboratorní rozbory.
  • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
  • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technologie mléka. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru potravinářství.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
zbožíznalství potravin
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě
technologie zpracování mléka a výroba mléčných výrobků
systémy a standardy jakosti a kvality v potravinářství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Příprava zákysů
Odběr vzorků pro laboratorní kontrolu provozních zákysů
Obsluha strojů a zařízení pro zpracování mléka a přípravu media na výrobu zákysu
Posuzování kvality surovin a parametrů při přípravě zákysů
Měření základních chemicko-fyzikálních veličin (teplota, pH, kyselost) při přípravě zákysů
Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v mlékárenském provozu
Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin; bezpečné používání čisticích prostředků a jiných chemikálií v mlékárenském provozu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací