Specializace povolání
Operátor soloven sýrů

Platové rozmezí
14 404 Kč - 29 393 Kč

Charakteristika

Operátor soloven zařizuje správné nasolení sýrů charakteristické pro daný druh.

Pracovní činnosti

 • Příprava solných lázní, resp. solících zařízení k provozu.
 • Obsluha technologického zařízení solovny.
 • Kontrola sýrů před solením.
 • Kontrola průběhu solení.
 • Kontrola „klimatických“ podmínek v solovně.
 • Zajištění koncentrace a čistoty solných lázní.
 • Příprava a předání sýrů pro další technologickou fázi.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technologie mléka. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru potravinářství.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
zbožíznalství potravin
nakládání s odpady
technologie zpracování mléka a výroba mléčných výrobků
systémy a standardy jakosti a kvality v potravinářství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha strojů a zařízení na solení sýrů
Odběr vzorků pro laboratorní kontrolu při solení sýrů
Posuzování vhodnosti sýrů k solení
Posuzování jakosti používané soli k solení sýrů
Skladování soli pro solení sýrů
Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v solovně sýrů
Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin; bezpečné používání čisticích prostředků a jiných chemikálií v solovně sýrárenského provozu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

více informací