Specializace povolání
Operátor věžové sušárny mléka a odparky

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků
Alternativní názvy: Pracovník kondenzace a sušárny, Výrobce sušeného mléka
Platové rozmezí
14 404 Kč - 29 393 Kč

Charakteristika

Operátor věžové sušárny mléka a odparky zpracovává standardizovanou směs mléka na zahuštěné nebo sušené mléčné výrobky, polotovary a případně další potraviny.

Pracovní činnosti

 • Příjem připraveného mléka nebo směsi.
 • Příjem a příprava obalů.
 • Základní ošetření mléka na odparce.
 • Obsluha technologických linek a zařízení (odparka mléka a věžová sušárna).
 • Výrobní a technologická evidence.
 • Kontrola průběhu technologických procesů.
 • Provozní laboratorní analýza.
 • Balení hotového produktu, jeho skladování a expedice.
 • Obsluha detektorů kovů.
 • Zajišťování a kontrola sanitačních procesů (potrubí, odparka, věžová sušárna).
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži hlukem. Také je vystaven zátěži teplem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technologie mléka. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru potravinářství.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě
technologie zpracování mléka a výroba mléčných výrobků
systémy a standardy jakosti a kvality v potravinářství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Výroba sušených a zahuštěných mlék
Obsluha strojů a zařízení pro zahušťování, sušení mléka nebo směsí na mlékárenské výrobky
Odběr vzorků při zpracování sušeného a kondenzovaného mléka a smyslové posuzování jejich jakosti
Posuzování hodnot kvality surovin a parametrů výrobního procesu při zahušťování a sušení mléka
Měření základních chemicko-fyzikálních veličin v sušárenském provozu při zahušťování nebo sušení mléka
Skladování polotovarů, přísad a hotových sušených nebo zahuštěných mléčných výrobků
Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti při zahušťování a sušení mléka nebo sušených mléčných směsí
Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin na sušárně mléka; bezpečné používání čisticích prostředků a jiných chemikálií.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.

více informací