Specializace povolání
Operátor výroby tavených sýrů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků
Alternativní názvy: Pracovník tavení a termizace, Tavič
Platové rozmezí
14 404 Kč - 29 393 Kč

Charakteristika

Operátor výroby tavených sýrů zpracovává na tavicím zařízení sestavené směsi přírodních sýrů a jiných základních surovin na tavené sýry, tavené sýrové výrobky, tavené a termizované pomazánky.

Pracovní činnosti

 • Příjem surovin určených na tavení (přírodní sýry, tvaroh, máslo a jiné tuky, sušené mléko a syrovátka), jejich uskladnění, příp. ošetření.
 • Příjem a uskladnění ochucujících složek výrobků (masné výrobky, zelenina, koření, aj.)
 • Příjem a uskladnění přídatných technologických komponent, zejména tavicích solí.
 • Mletí a drcení vybrané tavírenské suroviny.
 • Navažování surovin a přídatných látek pro výrobní vsádku tavičky podle stanovených receptur – výrobních rozpisů.
 • Obsluha tavicího zařízení (tavičky); kontrola teplot a doby procesu tavení.
 • Odběr kontrolních vzorků pro provozní laboratoř; posuzování parametrů taveniny a jejího krémování.
 • Čerpání a doprava roztavené směsi k balicím automatům a dodržovaní kontinuity technologického procesu výroby tavených sýrů včetně balení.
 • Obsluha chladících tunelů nebo komor, popř. detektorů kovů.
 • Vedení požadované výrobní a technologické evidence.
 • Zajišťování a kontrola sanitačních procesů na výrobních zařízeních a drobných nástrojích.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technologie mléka. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru potravinářství.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
potravinářské suroviny, jejich skladování
technologie zpracování mléka a výroba mléčných výrobků
systémy a standardy jakosti a kvality v potravinářství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Výroba tavených sýrů
Obsluha strojů a zařízení tavírny ve výrobě tavených sýrů
Odběr vzorků surovin a polotovarů při výrobě tavených sýrů
Posuzování hodnot kvality základních surovin a parametrů výrobního procesu při tavení a termizaci sýrů
Měření základních chemicko-fyzikálních veličin při výrobě tavených sýrů
Skladování a příprava ostatních surovin při výrobě tavených sýrů
Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v mlékárenském provozu.
Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin; bezpečné používání čisticích prostředků a jiných chemikálií

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací