Specializace povolání
Osobní pokladník železniční dopravy

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Alternativní názvy: Komerční pracovník , Prodavač jízdenek
Nadřízené povolání: Pracovník železniční dopravy
Odborný směr:
Platové rozmezí
14 223 Kč - 28 744 Kč

Charakteristika

Osobní pokladník železniční dopravy komplexně zajišťuje činnost výdejny jízdenek vnitrostátní popřípadě mezinárodní přepravy.

Pracovní činnosti

 • Vedení zavazadlové pokladny.
 • Přijímání a evidování tržeb od ostatních pokladníků a z ostatních přepravních činností.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Uzavírání cestovního pojištění.
 • Vypočítávání jízdného, dovozného, poplatků, penále a pokut.
 • Zajišťování výdeje a rezervace jízdních dokladů.
 • Vykonávání účetně pokladní činnosti.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
struktura a organizace železniční dopravy a přepravy
podmínky přepravy osob a nákladu na železnici
dopravní zeměpis (železniční sítě, elektrizované tratě, úzkorozchodné tratě, přechodové stanice)
výpočty jízdného, tarifů, slev, apod.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení pokladní dokumentace na železnici včetně provádění uzávěrek
Obsluha železniční pokladny
Prodej vlakových jízdenek a dalších dokladů a produktů osobní dopravy
Rezervace jízdenek a místenek
Poskytování informací o vlakových spojích
Vypočítávání jízdného, dovozného, poplatků, penále a pokut, přirážek podle platných tarifů v osobní železniční dopravě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

více informací