Specializace povolání
Palubní průvodčí v železniční dopravě

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Alternativní názvy: Stevard, Stevardka
Nadřízené povolání: Obsluha železniční osobní dopravy
Příbuzné specializace: Vlakvedoucí, Průvodčí
Odborný směr:

Charakteristika

Palubní průvodčí železniční dopravě zajišťuje a dohlíží na bezpečnost cestujících a poskytuje jim náležitý servis.

Pracovní činnosti

 • Organizace nastupování a vystupování cestujících, nápomocnost handicapovaným.
 • Spolupráce na zajišťování bezpečnosti cestujících během přepravy.
 • Řešení problémů, které se na palubě vyskytnou a týkají se bezpečnosti a potřeb cestujících.
 • Podání připravených jídel a nápojů.
 • Kontrola vybavení sloužícího k zajištění bezpečnosti a komfortu cestujících a zajištění odpovídající funkčnosti jednotlivých zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů doprava a spoje, střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus a střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů doprava a spoje.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
struktura a organizace železniční dopravy a přepravy
podmínky přepravy osob a nákladu na železnici
stolničení, servírování jídel, zásady obsluhy hostů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Komunikace se zákazníky
Poskytování informací o vlakových spojích
Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

více informací