Specializace povolání
Piercér

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: péče o tělo
Alternativní názvy: Odborník na aplikaci náušnic a ostatních ozdob, Piercer
Příbuzné specializace: Tatér, Odborník na permanentní make-up

Charakteristika

Piercér aplikuje náušnice a ostatních ozdoby do lidské kůže.

Pracovní činnosti

  • Porušování integrity lidské kůže.
  • Aplikace náušnic.
  • Aplikace ostatních ozdob.
  • Desinfekce pokožky, pracovních nástrojů a ozdob.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zdravotnictví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kosmetička, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů osobní a provozní služby, střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů zdravotnictví, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví a vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů zdravotnictví.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
hygiena a epidemiologie
anatomie
první pomoc
dermatologie
zdravověda

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Rozpoznávání chorobného stavu pokožky včetně prokázání znalosti teoretických základů dermatologie a somatologie
Orientace v legislativním minimu pro výkon činnosti v oblasti porušování integrity lidské kůže
Aplikování ozdob do kůže bez ohrožení zdraví klienta
Poskytování odborné poradenské činnosti klientovi v oblasti porušování integrity lidské kůže – piercing

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
  • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

více informací