Specializace povolání
Pivovarník a sladovník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba nápojů
Alternativní názvy: Brewer and maltster
Platové rozmezí
24 171 Kč - 39 473 Kč

Charakteristika

Pivovarník a sladovník provádí odborné práce při výrobě piva a sladu.

Pracovní činnosti

 • Zaznamenávání a vyhodnocování technických údajů a podávání zpráv o výrobních procesech a výsledcích.
 • Testování kvality výrobku pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu.
 • Čištění, dezinfekce, údržba a základní opravy technického vybavení.
 • Kvašení mladiny a dokvašování mladého piva.
 • Filtrace, stabilizace, pasterace.
 • Stáčení piva do transportních obalů (KEG, lahve, plechovky, cisterny).
 • Skladování a expedice výrobků.
 • Udržování a množení kvasničných kultur.
 • Skladování sladu, jeho ošetření, balení, expedice.
 • Výroba mladiny.
 • Ošetřování, úprava a předběžné zpracování surovin.
 • Přejímka a kontrola základních surovin, přísad, pomocných látek a obalů.
 • Výroba sladu zpracováním sladovnického ječmene (máčení, klíčení, hvozdění, pražení, odkličování atd.).

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru sladovník, pivovarník, pivovarnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vín a střední vzdělání s výučním listem v oboru sladovník, pivovarník, pivovarnické práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
potravinářské suroviny, jejich skladování
technologie výroby piva a sladu
potravinářská chemie
hygiena potravin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha zařízení na výrobu sladu
Seřizování, ošetřování a údržba pivovarských strojů a zařízení
Posuzování jakosti surovin a polotovarů pro výrobu piva
Obsluha zařízení na výrobu piva
Skladování vín, surovin pro jejich výrobu a vedlejších produktů
Řízení ovládacích panelů ve výrobě piva a sladu
Posuzování hodnot parametrů kvasného procesu v pivovarnické výrobě
Provádění odběru vzorků při výrobě sladu a piva a smyslové posuzování jejich jakosti
Příprava surovin pro výrobu piva a sladu
Volba technologických podmínek a parametrů v pivovarnické výrobě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací