Specializace povolání
Pletař

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba látek
Alternativní názvy: Obsluha pletacích strojů, Knitter, Textile knitting machine operator
Nadřízené povolání: Výrobce textilií
Platové rozmezí
16 079 Kč - 26 839 Kč

Charakteristika

Pletař zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů pleteného zboží.

Pracovní činnosti

 • Zásobování strojů přízí, nitěmi a dalším materiálem.
 • Obsluha pletařských strojů a zařízení.
 • Odstraňování přetrhů nití.
 • Navazování přetrhaných a došlých nití popř. přízí.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu z pletařských strojů, odstraňování přetrhů nití.
 • Odebírání a odvádění pleteného zboží.
 • Ošetřování a běžná údržba příslušných zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Kontrola strojů, zařízení a příslušenství, evidence dat o seřízení a výrobě.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba, střední vzdělání s výučním listem v oboru prýmkař, prýmkařské práce, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru přadlák, přádelnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba a střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie strojního pletařství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Řízení ovládacích panelů automatických pletacích strojů a pletacích strojů s číslicovým řízením pro pletení vzorovaných pletenin, lisovaných vzorů, úpletů a rukavic
Pletení plyše, složitých lisovaných vzorů a proužkování na francouzských stávcích
Obsluha pletacích strojů (jednolůžkových, dvoulůžkových, plochých, okrouhlých aj.)
Seřizování, ošetřování a údržba pletařských strojů
Posuzování jakosti a klasifikování pletenin a materiálů pro pleteniny
Dodávání nití a přízí do pletacích strojů, navazování přetrhaných a došlých nití a přízí, odvádění pleteného zboží od pletařských strojů
Pletení plastických vzorovaných úpletů na pletacích strojích velkoprůměrových, žakárských, na strojích rub-rub aj.
Pletení hladkých i vzorovaných úpletů včetně pletených tylů na osnovních a rašlových chytových stávcích

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací