Specializace povolání
Plsťař

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba látek
Nadřízené povolání: Výrobce textilií

Charakteristika

Plsťař zajišťuje práce při výrobě plstí a plstěných výrobků.

Pracovní činnosti

 • Sestavování, čechrání a čištění směsi pro výrobu kloboučnické plsti, foukání chlupových směsí a mykání z vlněných směsí.
 • Výroba chlupových plástů na plstících strojích, předplsťování a plstění polotovarů za mokra na předplsťovacích strojích a plstících strojích, výroba vlněných polotovarů.
 • Valchování polotovarů v různých druzích valchovacích lázní a na různých valchovacích strojích.
 • Zušlechťování polotovarů tužením, barvením a tvarováním na různých zušlechťovacích strojích dle druhu výrobku.
 • Dohotovování surových polotovarů na různých druzích strojů (kuželování, roztahování, odvodňování a sušení, ořezávání okrajů, značení polotovarů, předběžné dření povrchu polotovarů).
 • Kontrola stanovených parametrů polotovarů a výrobků v procesu výroby kloboučnické plsti, zjišťování a odstraňování vad.
 • Hodnocení kvality a skladování suchých surových polotovarů.
 • Ošetřování a běžná údržba strojů a zařízení, pracovních pomůcek, nástrojů a nářadí.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru plsťař, plsťařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
základy textilních technologií, základní druhy strojů a zařízení
technologie zplsťování
systémy a standardy kvality v textilu a oděvnictví

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění předepsaných měření a zkoušek při výrobě plsti
Vedení základní dokumentace při výrobě plsti
Dodržování technologických postupů
Orientace v pracovních a technologických postupech

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací