Specializace povolání
Pokladní

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Alternativní názvy: Pokladník v obchodě, Cashier, Booking clerk
Nadřízené povolání: Prodavač
Příbuzné specializace: Drogista
Odborný směr:
Platové rozmezí
16 214 Kč - 23 621 Kč

Charakteristika

Pokladní v obchodě vykonává pokladní operace při použití vhodného vybavení a systémů.

Pracovní činnosti

 • Uzavírání prodejních transakcí o zboží (službách) se zákazníkem.
 • Práce na pokladních systémech.
 • Vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb.
 • Vedení a zpracování prodejní dokumentace, např. záručních listů, stvrzenek atd. a příprava dalších příslušných dokumentů.
 • Příjímání a vydávání peněz, zajišťování bezhotovostních plateb a vyhotovování pokladních dokladů.
 • Inventarizace zásob
 • Vyúčtování tžeb na pokladně

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz a střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz. Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
provoz maloobchodu
inventarizace
postupy při evidování a účtování pokladních operací
zbožíznalství obecně

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce
Obsluha pokladny a pokladních systémů
Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách
Vedení administrativní agendy spojené s prací na kontrolní pokladně

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

více informací