Specializace povolání
Pomocník podkováře

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: zemědělská mechanizace
Alternativní názvy: Podkovářský tovaryš
Nadřízené povolání: Zemědělský a zahradnický dělník
Platové rozmezí
11 561 Kč - 21 696 Kč

Charakteristika

Pomocník podkováře provádí bezpečnou fixaci hrudních i pánevních končetin koně po dobu podkovářských prací, připravuje podkovy (broušením a navařováním), připravuje kopyto pro práci podkováře a dokončuje závěrečnou úpravu kopyta.

Pracovní činnosti

 • Seřizování, údržba a obsluha kovářské pece a výhně.
 • Zajištění bezpečné fixace zvířete a ovládání koně v klidu a v pohybu.
 • Předvádění koně v klidu, kroku, klusu.
 • Zvedání a fixace předních i zadních končetin všech věkových kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy a welfare.
 • Základní ošetření kopyt všech kategorií a plemen koní a koňovitých.
 • Vedení základní evidence úkonů.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Broušení pásovou bruskou.
 • Konečná úprava kopyta po podkování.
 • Nýtování podkováků.
 • Řezání kovů, vrtání.
 • Ošetřování paznehtů hospodářských zvířat.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem, trupu a páteře s převahou statické práce, hlukem a vibracemi.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
technologie svařování kovů
sortiment podkov, podkováků a podkovářských potřeb
související právní předpisy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Příprava pracoviště
Ruční opracování podkovy
Přípravné a dokončovací práce pro podkováře
Základní ošetření kopyta
Zacházení se zvířaty, čištění zvířat

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací