Specializace povolání
Pomocný pracovník v bižuterní výrobě

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Alternativní názvy: Dělník bižuterní výroby, Pomocný dělník, Třídička, Montážní dělník, Lisař, Navlékačka, Balička, Ketlovačka, Výrobní dělník
Platové rozmezí
10 572 Kč - 25 698 Kč

Charakteristika

Pomocný pracovník bižuterní výroby provádí jednoduché výrobní, pomocné, přípravné, obslužné, kontrolní a manipulační práce ve výrobě bižuterie.

Pracovní činnosti

  • Provádění jednoduchých operací ve výrobě skleněné a kovové bižuterie.
  • Obsluha strojů a zařízení včetně kontroly jejich činnosti.
  • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výrobků.
  • Obsluha sklářských forem a manipulace s výrobky.
  • Provádění nejjednodušších operací v bižuterní výrobě.
  • Obsluha technického zařízení a kontrola správnosti jeho činnosti pomocí jednoduchých pomůcek.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži zraku, malých svalových skupin, jemné motoriky, prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru, pracovní dobou na směny, hlukem a chemickými látkami.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné dovednosti.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy vidění.
  • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.

více informací