Specializace povolání
Pomocný pracovník v dole

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: General labourer, Pomocný dělník, Havíř, Dělník v dole
Příbuzné specializace: Pomocný pracovník v povrchové těžbě

Charakteristika

Pomocný pracovník v dole provádí přípravné, obslužné a manipulační práce v podzemí dolu.

Pracovní činnosti

  • Ruční doprava těživa a materiálu.
  • Spolupráce při stavbě a údržbě objektů a zařízení v dole.
  • Údržba dopravních tratí v dole.
  • Obsluha a běžná údržba jednoduchých báňských strojů a zařízení v dole.
  • Manipulační práce.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem, prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru, prací v nevhodných pracovních polohách, chladem, rizikem úrazu, rizikem obecného ohrožení, pracovní dobou na směny, hlukem, vibracemi a prachem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluhování kompresorů
Ruční doprava těživa a materiálu v podzemí dolu
Příjem a výdej materiálu a nářadí v důlních skladech včetně vedení příslušné evidence.
Údržba jednoduchých báňských strojů a dopravních tratí v podzemním dole
Údržba a opravy důlních děl (přibírka počvy a boku důlního díla, výměna výztuže)
Obsluha zařízení na dopravu těživa, materiálu a osob v dolech

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací