Specializace povolání
Pomocný pracovník v krmivářství

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Příbuzné specializace: Pomocný pracovník v potravinářství
Platové rozmezí
10 572 Kč - 25 698 Kč

Charakteristika

Pomocný pracovník v krmivářství vykonává jednoduché pomocné práce při výrobě krmných směsí nebo premixů.

Pracovní činnosti

  • Obsluha pytlovací linky.
  • Navážení krmných surovin do výrobny.
  • Pomocné práce při údržbě strojů a zařízení pro výrobu krmných směsí nebo premixů.
  • Úklidové práce a sanitační práce ve výrobně a skladovacích prostorách.
  • Další práce podle určení vedoucího výrobny.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie. Jinou alternativu představuje základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě
hygiena potravin
krmivářské suroviny, jejich skladování

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Jednoduchá výměna olejů, maziv apod.
Obsluha seřízených a nastavených výrobních strojů v krmivářské výrobě
Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky v krmivářské výrobě, značkování
Posuzování jakosti výrobků, jednoduchá kontrolní činnost v krmivářské výrobě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací