Specializace povolání
Pomocný pracovník v potravinářství

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: výroba mouky a pečiva
Alternativní názvy: Dělník v potravinářské výrobě
Příbuzné specializace: Pomocný pracovník v krmivářství
Platové rozmezí
10 572 Kč - 25 698 Kč

Charakteristika

Pomocný pracovník v potravinářství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě potravinářských výrobků.

Pracovní činnosti

  • Obsluha jednoduchých potravinářských strojů a zařízení.
  • Vkládání produktu do strojů, přebírání nebo tvarování produktu.
  • Balení polotovarů a hotových výrobků, nebo ruční uzavírání obalů.
  • Spolupráce při příjmu, skladování a výdeji surovin a hotových výrobků.
  • Razítkování kontrolních štítků, etiket a skládaček, nalepování etiket.
  • Pomocné práce při provádění běžné údržby a drobných opravách strojů a zařízení v provozovně.
  • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve svěřeném úseku a čištění strojů a zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
potravinářské suroviny, jejich skladování
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě
hygiena potravin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v mlýnském provozu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná onemocnění páteře.
  • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
  • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací