Specializace povolání
Pomocný pracovník v povrchové těžbě

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Pomocný dělník, General labourer
Příbuzné specializace: Pomocný pracovník v dole
Platové rozmezí
21 354 Kč - 30 325 Kč

Charakteristika

Pomocný pracovník v povrchové těžbě provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v povrchové těžbě nerostných surovin.

Pracovní činnosti

 • Ruční doprava těživa a materiálu.
 • Obsluha a běžná údržba jednoduchých báňských strojů a zařízení.
 • Údržba dopravních cest pro technologickou dopravu.
 • Manipulační práce.
 • Expedice hotových výrobků.
 • Provádění běžných kontrolních činností.
 • Přípravné práce při provádění geologického průzkumu.
 • Odběr vzorků a jejich příprava pro další zpracování.
 • Spolupráce při těžbě ropy a plynu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Ruční doprava a příprava těživa a materiálu na povrchu hornických provozů
Obsluha strojů a zařízení na povrchu hornických provozů (ventilátorů, pásových dopravníků, kontrolních stanic)
Řízení a obsluha důlních vozíků ve stanicích lanovek a řetězovek na dopravu těživa, materiálu a osob

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací