Specializace povolání
Pomocný pracovník ve sklářské výrobě

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Alternativní názvy: Dělník sklářské výroby, General labourer
Příbuzné specializace: Pomocný pracovník v bižuterní výrobě
Platové rozmezí
10 572 Kč - 25 698 Kč

Charakteristika

Pomocný pracovník ve sklářství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce ve výrobě skla.

Pracovní činnosti

  • Provádění jednoduchých obslužných a doplňkových prací ve výrobě skla a skleněných výrobků.
  • Obsluha sklářských forem a manipulace s výrobky.
  • Provádění nejjednodušších operací ve sklářské výrobě.
  • Obsluha technického zařízení a kontrola správnosti jeho činnosti pomocí jednoduchých pomůcek.
  • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výrobků.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny a hlukem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné dovednosti.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
  • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
  • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
  • Poruchy vidění.
  • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.

více informací