Specializace povolání
Pomocný pracovník ve vodohospodářství

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: hospodáření na vodních tocích
Alternativní názvy: General labourer, Vodohospodářský dělník, Pomocný dělník
Příbuzné specializace: Pomocný pracovník ve vodárenství
Odborný směr:
Platové rozmezí
11 357 Kč - 21 478 Kč

Charakteristika

Pomocný pracovník ve vodohospodářství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při provozu a údržbě vodních toků a vodních děl.

Pracovní činnosti

  • Provádění jednoduchých přípravných a dokončovacích stavebních prací.
  • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
  • Pomocné práce při údržbě na vodních tocích a vodních dílech.
  • Čisticí a úklidové práce na vodních tocích a vodních dílech.
  • Péče o vegetační doprovod toků, údržba břehových porostů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru vodař-meliorátor, meliorátorské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví a základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie zednických prací
technologie betonování
technologie dláždění a asfaltování
vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa)
vegetační doprovod vodního toku
stavební materiály a jejich vlastnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Čištění koryt vodních toků a vodohospodářských zařízení
Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí
Údržba břehových opevnění, břehových porostů a průtočnosti koryt
Posun materiálu a předmětů (vazačské oprávnění)
Odvětvování, prostřihávání a prořezávání břehových porostů
Péče o travní porosty
Jednoduché činnosti s ručním nářadím a strojním zařízením

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací