Specializace povolání
Pomocný přípravář pokrmů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: pohostinství
Alternativní názvy: Pomocný pracovník v kuchyni
Nadřízené povolání: Pomocný kuchař
Platové rozmezí
12 317 Kč - 18 554 Kč

Charakteristika

Pomocný přípravář pokrmů zajišťuje předběžnou přípravu surovin a spolupracuje s kuchařem při výrobě pokrmů.

Pracovní činnosti

  • Předběžná příprava surovin a potravin rostlinného i živočišného původu.
  • Méně náročné pracovní úkony spojené s přípravou pokrmů.
  • Příprava nápojů.
  • Úklidové práce v gastronomickém provozu.
  • Dodržování HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů) a kritických bodů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování a střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus a střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie vaření a dalších prací v kuchyni, recepty pro různá jídla

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Nakládání s inventářem
Zpracování a úprava polotovarů
Skladování potravinářských surovin
Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení
Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů
Přejímka potravinářských surovin
Ošetřování a skladování nápojů
Obsluha technologických zařízení v provozu
Příprava teplých nápojů
Výpomoc při výrobě jídel
Čištění zařízení a výrobních prostor
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů
Zhotovení těsta a tepelná úprava příloh

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.

více informací