Specializace povolání
Pomocný zahradník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Alternativní názvy: Pomocný pracovník v zahradnické firmě
Nadřízené povolání: Zemědělský a zahradnický dělník
Platové rozmezí
11 165 Kč - 23 339 Kč

Charakteristika

Pomocný pracovník v zahradnictví vykonává základní kultivační práce s ručním nářadím, které sám ošetřuje, vysazuje a sklízí zahradnické výpěstky, provádí základní vazačské práce, zakládá a ošetřuje trávníky.

Pracovní činnosti

 • Vysazování ovocných i okrasných dřevin.
 • Kypření půdy.
 • Ošetřování rostlin.
 • Zálivka rostlin.
 • Rozmnožování rostlin.
 • Předpěstování sadby.
 • Sklizeň ovoce a zeleniny.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
květinářství
botanika
realizace a údržba zeleně

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kultivační práce
Rozmnožování a předpěstování zeleninové sadby, květin a dřevin
Ošetřování rostlin včetně hnojení
Výsadba rostlin
Sklizeň a třídění květin k řezu
Sklizeň, třídění ovoce a zeleniny

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací